Dětský svět fantazie


Je to vytváření nových představ, znalostí, vnímání okolí. Již v roce a půl začínají děti rozvíjet svou fantazii. Nabízí nám skleničku s pitím, která neexistuje. Nemají ještě vytvořenou hranici mezi tím, co je skutečné, a co je představivost.

Kolem třetího a čtvrtého roku se jejich hry více rozvíjí. Pískoviště se stane jejich kuchyní, kdy písek poslouží jako třeba sůl, hračky jako nádoby na vaření.

V pěti letech, kdy dítě navštěvuje školku se jejich fantazie obohacuje. Vidí jiné děti. jak si hrají, navštěvují různá představení.

 děti a želva

Dětskou fantazii ovlivňuje i okolí. Chování doma, ve školce. Představivost a fantazii u děti můžeme rozvíjet nejrůznějšími způsoby. Čtením pohádek, sledováním televize, vyprávěním příběhů.

 

Dětské hry rozvíjí fantazii, ale také slovní zásobu. Pozitivní vliv mají na rozvoj komunikace s ostatními dětmi.

·         Výlety. kde pozorují přírodu, naleznou různé věci se kterými si vyhrají

·         Tvoření. kde nezáleží na tom, zda dítě maluje, tvoří s plastelínou čí legem. Rozvíjí si tak představivost a zároveň i motoriku.

·         Čtením knih podporujeme fantazii, slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti

·         Společenské hry mají pozitivní vliv na celkový rozvoj dítěte

·         Psaní příběhů, tam se fantazii meze nekladou

 
Pokládejte dítěti i různé otázky, kde dobře zapojí svou fantazii a představivost.

Jakou by tahle věc mohla mít ještě barvu?

Kde umístíš tento předmět? Kam patří?

Co by se z toho dalo vyrobit?

Co ti tento předmět ještě připomíná?

 malování přáníček

Otázek je nekonečné množství, které můžete dítěti pokládat. Nechte svým dětem dostatek prostoru pro hry, podpoříte tak jejich představivost a fantazii. https://www.tchas.cz/detsky-svet-fantazie Pokud se nám dítě snaží něco říct, ať je to třeba nereálné, zkusme je vyslechnout. Reakce typu ignorace, okřikování není na místě. Snažte se ho pochopit, i když to někdy není jednoduché.

Dětský svět fantazie
3.6 (71.43%)7