Základní nepodmíněný příjem je prozatím v České republice bohužel nereálný


Základní nepodmíněný příjem je jakási sociální dávka, která by byla vyplácena všem občanům České republiky bez ohledu na jejich ekonomický přínos a sociální situaci. Pochopitelně by se jednalo o dávku ve stejné výši a nikdo by nemusel splňovat žádná kritéria pro její přiznání, vyplácela by se zkrátka bezpodmínečně. Bylo by něco takového vůbec možné?
Základní nepodmíněný příjem by bylo možno zavést pouze za splnění určitých podmínek. V současné době by v České republice ovšem jeho výše nepokryla ani základní prostředky pro obživu a byla by nižší, než je hraniční mez chudoby. Přitom trend zájmu veřejnosti o nepodmíněný příjem je v naší zemi stále rostoucí.
kovové peníze

Audit firmy BDO potvrdil zavedení nepodmíněného příjmu jako utopii

Analýzu prováděla v roce 2017 firma BDO, která se zabývá poradenstvím a audity ve firmách a státních podnicích. Firma BDO zjišťovala, zda je v současné době v České republice dostatečné množství prací, které mohou vykonávat tzv. autonomní roboti. Zároveň se analyzovala situace, která by vznikla po zrušení velmi provázané a složité administrativy systému sociálního zabezpečení.
Mezi lidmi se na toto téma vedou živé diskuse již mnoho let, většinou si stěžují na špatně fungující kroky Úřadů práce, které uchazečům nepřidělují vhodná zaměstnání. Systém by také zjednodušila možnost vyhledávání pracovního místa prostřednictvím boxů s přístupem na webové portály s volnými místy. Již dnes je možné vyhledat volná místa přes Internet, tak proč docházet na kontaktní pracoviště, která klientům nabízí v podstatě to samé, co je k dispozici na webových stránkách? Tím by odpadl kontakt se zprostředkovatelkami a zbytečná ztráta času docházením na pracoviště úřadů práce, zprostředkovatelé by byli převedeni na jinou práci a odpadla by také častá šikana, kdy se zprostředkovatel v pozici osoby nadřízeného vůči lidem, hledajícím zaměstnání, nechová zrovna přívětivě.
bankovky v džínech

S nepodmíněným příjmem v České republice zatím nepočítejte

Již několik měsíců se zavedení nepodmíněného příjmu testuje např. ve Finsku. Ve Švýcarsku byl nepodmíněný příjem zavržen, neboť jeho zavedení lidé odmítli v referendu.
Každopádně musí být dávka nepodmíněného příjmu dostatečně vysoká, aby pokryla alespoň nezbytné výdaje. A v současné době by to v České republice bylo neefektivní, příjem by pravděpodobně nedosáhl ani na hranici životního minima. Odhaduje se, že by se jednalo o příspěvek ve výši pouhých 6 tisíc korun měsíčně.