K čemu je dobrá psychohygiena

Lidé jsou často na otázky okolo jejich duševního zdraví citliví a jejich značná část je přesvědčena, že jsou po této stránce zcela v pořádku. To, že jsme neobdrželi zatím psychiatrickou diagnózu však neznamená, že je s naším zdravím vše tak, jak má být.

Abychom se do péče psychiatra nedostali, mějme na paměti pár zásad účinné psychohygieny.

meditace zen

  • sociální prostředí – je dobré mít ve svém okolí někoho, kdo nás má rád, na koho se můžeme obrátit, kdo nám může pomoci překonat krizové situace.
  • spánek – dostatečný pravidelný spánek je nezbytným.
  • strava – ani málo ani moc, pravidelná pestrá strava bohatá na vitamíny.
  • odpočinek – relaxace je po práci důležitá. Poslech audioknihy, četba, film, ruční práce, různé relaxační techniky apod.
  • pohyb – zbavuje emočního napětí, je přirozenou součástí života. Bez pohybu chřadne tělo i duše. Není třeba podávat sportovní výkony, stačí pravidelná dávka chůze.
  • život v přítomnosti aneb tady a teď – nemá smysl zabývat se příliš minulostí. Co bylo už nezměníme, nanejvýš se z toho můžeme poučit.

Pokud se nám harmonizace nedaří docílit vlastními silami, pociťujeme-li úzkosti, strach, napětí, jsme podráždění, nic nám nepřináší radost, jsme trvale unavení, podezřívaví, nedokážeme myslet optimisticky nebo na sobě pozorujeme nevysvětlitelné změny, měli bychom vyhledat odbornou pomoc. Tyto dlouhodobě se vyskytující neřešené stavy mohou snadno vyústit v depresi, úzkostnou poruchu nebo jiné vážnější duševní onemocnění. Zejména máme-li k němu genetické či osobnostní dispozice.

Navštívit lze psychologa nebo psychiatra, který navíc může v nutném případě předepsat vhodné léky.
chybějící dílky

Zdraví psychické je těsně provázáno se zdravím fyzickým. Je-li v nepořádku duše, trpí i tělo a naopak.

Pokusme se tedy vnést plánovaně do života více radosti, pohody a příjemných emocí. Z toho pak můžeme v době krizí čerpat sílu potřebnou k jejich překonání.